Ryomou Shimei [Maid] (Alter) - Plastiq Pixel
Ryomou Shimei [Maid] (Alter) Figure

Ryomou Shimei [Maid] (Alter) Figure

Ikki Tousen anime series.