Nono [Mon Sieur Bome] (Kaiyodo) - Plastiq Pixel
Nono [Buster Machine #7 ~ Bome] (Kaiyodo) Figure

Nono [Buster Machine #7 ~ Bome] (Kaiyodo) Figure

Gunbster 2 (Diebuster) anime series.